×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Депутатський запит Юлії Гвоздович щодо вжиття заходів для усунення порушень закону України «Про відкритість використання публічних коштів»

Законом України «Про відкритість використання публічних коштів» визначено, що суб’єкти господарювання державної і комунальної власності повинні оприлюднювати на єдиному веб-порталі використання публічних коштів наступну інформацію:

1. У разі використання коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів:

- обсяги бюджетних призначень та/або бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період - всього та в розрізі бюджетних програм;
- обсяги проведених видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету за звітний період - всього та в розрізі бюджетних програм (при цьому зазначаються також види та обсяги відповідних надходжень щодо коштів спеціального фонду бюджету);
- інформація про укладені за звітний період договори;
- інформація про стан виконання договорів, укладених у попередні звітні періоди, з усіма додатками, які є їх невід’ємною частиною;
- кількість службових відряджень, загальний обсяг витрат на службові відрядження, у тому числі із зазначенням обсягу витрат на закордонні відрядження.

2. У разі використання коштів підприємств, отриманих ними від їхньої господарської діяльності:
- обсяг платежів за договорами за звітний період - у розрізі товарів, робіт і послуг;
- відомості про договори, укладені за звітний період, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень;
- відомості про стан виконання договорів, укладених за попередні звітні періоди, які продовжують виконуватися, загальна вартість яких перевищує 1 мільйон гривень;

Однак, здійснивши перевірку інформації, яка повинна бути оприлюдненою на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, було виявлено, що комунальні підприємства міста Львова, які є у власності громади Львова, та окрім того отримують значні кошти з міського бюджету на поповнення статутних капіталів, не виконують вимоги законодавства щодо забезпечення доступу до інформації про використання публічних коштів.
Зокрема, ЛКП «Транспортна фірма «Львівспецкомунтранс» не оприлюднило інформацію про жоден договір та жодну трансакцію за договорами у 2016 році.
Львівське комунальне автотранспортне підприємство №1 оприлюднило інформацію лише про 3 укладені у 2016 році договори та не оприлюднило жодної трансакції за договорами у 2016 році.
Львівське комунальне підприємство «Львівелектротранс» не оприлюднило інформацію про жоден договір та жодну трансакцію за договорами у 2016 році.
Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. 13, 19 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», ст. 49 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ПРОШУ:

1. Здійснити перевірку дотримання Львівськими комунальними підприємствами Закону України «Про відкритість використання публічних фінансів».
2. Забезпечити дотримання всіма Львівськими комунальними підприємствами ЗУ «Про відкритість використання публічних фінансів».

Письмову відповідь про результати розгляду даного звернення, прийняті рішення і вжиті заходи із долученням копій підтверджуючих документів прошу надіслати протягом 10 днів за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, каб. 227 та копію на електронну адресу: openuhp@gmail.com