×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Депутатський запит Юлії Гвоздович щодо створення робочої групи для розробки нормативно-правових актів

25.06.2016 року набрав чинності Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності” від 02.06.2016 № 1405-VIII.

Вказаним Законом передбачено, що міська рада на пленарному засіданні повинна вирішити ряд питань, які стосуються діяльності комунальних підприємств, зокрема прийняти рішення:

● про визначення критеріїв, відповідно до яких утворення наглядової ради є обов’язковим у комунальних унітарних підприємствах та у господарських товариствах, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;
● про затвердження порядку утворення наглядової ради, порядку призначення членів наглядової ради комунального унітарного підприємства;
● про визначення кола питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради комунального унітарного підприємства;
● про встановлення вимог до незалежних членів наглядової ради комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;

Разом з тим міська рада зобов’язується також визначити критерії відбору незалежного аудитора та критерії віднесення комунальних унітарних підприємств і господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді, до таких, фінансова звітність яких (у тому числі консолідована) підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором, та затвердити порядок такої перевірки і порядок залучення незалежного аудитора.

Законом рекомендовано місцевим радам у шестимісячний строк з дня набрання ним чинності, який спливає 25 грудня 2016 року, ухвалити рішення, необхідні для реалізації Закону. З огляду на викладене та керуючись ст.ст. 19, 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,

ПРОШУ:

1. Створити робочу групу для розробки нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію вимог Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності” від 02.06.2016 № 1405-VIII, залучивши відповідні виконавчі органи Львівської міської ради, а також представників усіх депутатських фракцій у Львівській міській раді.

Письмову відповідь про результат розгляду даного запиту, прийняті рішення та вжиті заходи з долученням копій підтверджуючих документів прошу надіслати у 10-денний термін за адресою: м.Львів, пл. Ринок, 1, каб.227, а також на електронну адресу: openuhp@gmail.com