×

Попередження

Неможливо завантажити XML-файл

Депутатський запит щодо забезпечення належного рівня відкритості та прозорості діяльності міських комунальних підприємств

У Львові діє чимало комунальних підприємств, засновниками яких є територіальна громада м.Львова в особі Львівської міської ради. Однак діяльність більшості з них мало відома широкому загалу і навіть депутатам.
Сьогодні для залучення мешканців міста до активнішої співпраці у сфері місцевого самоврядування та вирішення питань місцевого значення необхідно донести до громади Львова інформацію про міські комунальні підприємства, їхню діяльність, перелік послуг, які надаються, контактну та звітну інформацію.
Територіальна громада м.Львова, представником інтересів якої ми є, має гарантоване Конституцію та Законами України право комунальної власності – право володіти, користуватися і розпоряджатися на свій розсуд та в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування. В ст.143 Конституції України йдеться про право громади управляти майном, що є в комунальній власності, утворювати комунальні підприємства та здійснювати контроль за їх діяльністю, вирішувати інші питання місцевого значення. Однак здійснення громадського контролю за діями влади є неможливим без вільного доступу до інформації.
З огляду на викладене, для забезпечення належного рівня відкритості та прозорості діяльності міських комунальних підприємств, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», ст.ст. 19, 21 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,

ПРОШУ:

1. Зобов’язати кожне комунальне підприємство міста за кошти підприємства у тримісячний строк створити веб-сторінку чи окрему закладку на веб-порталі Львівської міської ради.
2. На вибраному інформаційному ресурсі розмістити інформацію про:
1) ПІП керівника підприємства та заступників керівника
2) повну контактну інформацію комунального підприємства
3) кількість працівників
4) основні напрямки діяльності
5) вичерпний перелік послуг, які безоплатно чи на платній основі можуть надаватись громадянам
6) площу земель та приміщень, що перебувають: а) у власності підприємства, б)передані йому в користування; в)передані йому на праві господарського відання або оперативного управління ( в розрізі)
7) cтатут підприємства
8) щорічні звіти про роботу, в тому числі, фінансові, за винятком інформації, що становить службову інформацію та інформацію з обмеженим доступом. При цьому, звертаю Вашу увагу на те, що відповідно до ч.7 ст.6 Закону України “Про доступ до публічної інформації” обмеженню підлягає саме інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежений. У такому випадку копія документа повинна надаватись у звичайному порядку, при цьому інформація, доступ до якої обмежено, вилучається шляхом ретушування.

3. Забезпечити оприлюднення та подальше оновлення наборів даних згідно з Положенням про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. №835.

Письмову відповідь про результат розгляду даного запиту, прийняті рішення та вжиті заходи з долученням копій підтверджуючих документів прошу надіслати у 10-тиденний строк за адресою: м.Львів, пл. Ринок, 1, каб.227, а також на електронну адресу: openuhp@gmail.com